Layout

Cpanel

Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

Науково-методична проблемна тема освітян міста

«Реалізація компетентнісного підходу в умовах інформаційно-освітнього простору міста»


Науково-методична проблемна тема вчителів гімназії

«Формування комунікативної та інформаційної компетентності вчителів в умовах інформаційно-освітнього простору»


      Інформаційно-аналітичний збірник по підсумках роботи над науково-методичною проблемою 2014


       З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, його результативності, педагогічний колектив гімназії протягом 2009-2014 років працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування комунікативної та інформаційної компетентності вчителів в умовах інформаційно-освітнього простору».

Робота над науково-методичною проблемою була розподілена на чотири основних етапи: підготовчий (серпень-вересень 2009 року), теоретичний (2009-2010 рр.), практичний (2010-2011, 2011-2012 н.р.), узагальнюючий (2011-2013, 2013-2014 н.р.). Кожний із цих етапів роботи має свій зміст і завершальну групу заходів, спрямованих на вирішення визначених завдань, які  передбачають запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методів викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень передового педагогічного досвіду, перевірки його ефективності.

У ході роботи над поетапною реалізацією проблеми учителі гімназії опанували інноваційні форми, методи, технології роботи із учнями, які допомогли утриматися закладу на найвищому щаблі  рейтингу загальноосвітніх закладів міста. В арсеналі педагогічних працівників гімназії – технологія особистісно орієнтовнаого навчання, проектні технології, ІКТ, інтерактивна освіта, технологія розвитку критичного мислення, технологія співпраці, комунікативні технології, навчально-ігрові технології.

  На етапах реалізації проблеми було організовано проведення тематично методичних оперативок, науково-теоретичного, психолого-педагогічних семінарів. Теоретичне вивчення даної проблеми висвітлено під час проведення педагогічних читань,  методичних тижнів. Формуванню теоретичних знань і навичок педагогів, організації індивідуальної інноваційної діяльності сприяли проведені педагогічні ради.

На успішну реалізацію  науково-методичної проблеми, практичне використання педагогічного досвіду, розвиток методичної активності педагогів спрямували свою роботу методична рада, шість предметних кафедр, методоб'єднання класних керівників. Удосконалювати  власну методичну компетентність педагоги мали можливість працюючи у складі творчих груп з питань розвитку життєвої компетентності гімназистів методом проектів (керівник Колошкіна Т.В.) та вивчення і впровадження інтерактивного навчання в умовах ОЗОН (керівник Ульянова Г.О.).

  Вагому частку практичної допомоги вчителі отримали взявши участь у семінарі-практикумі «Стимулювання пізнавальної активності учнів – одна з можливостей продуктивного навчання щодо формування соціальної компетентності учня», у науково-практичній конференції «Метод проектів у навчально-виховному просторі гімназії». Подолати розрив між здобутою  професійною підготовкою, практикою і новими вимогами, що ставляться суспільними умовами, допомагає організація наставництва для молодих учителів, участь у декаді «Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності» .

На розгляд всіх колективних, індивідуальних, групових форм  методичної роботи виносилися питання розвитку особистості гімназиста та зростання професійної компетентності вчителів, практичного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності, застосування проблемно-пошукових напрямів організації навчальної діяльності, забезпечення компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу, створення умов для самореалізації та творчих пошуків вчителя , учня, досягнення результативності педагогічної діяльності.

Розширенню інформаційного поля педагогів сприяли експрес-інформації, епізодичні та постійні виставки методичної літератури, оформлення інформаційного стенду в учительській. Для формування інформаційної компетентності вчителів у методичному кабінеті зібрано довідкові матеріали, науково-методичні бюлетені про інноваційні технології навчання, матеріали педагогічного досвіду, методичну періодику, встановлено комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет, у бібліотечно-інформаційному центрі гімназії створено електронну базу даних методичної літератури,  40 учителів зареєстровано на веб-порталі «Освіта Рівненщини», що дозволяє використовувати всі можливі ресурси порталу для ефективної роботи. Також учителям щомісячно повідомляється графік проведення вебінарів видавничою групою «Основа».

Із метою  координації інноваційної діяльності створено і щорічно поповнюється банк даних педагогічного досвіду (внесено 11 педагогів), банк досвіду роботи з обдарованими дітьми (10 педагогів), започатковано створення медіатеки за різними напрямками.

На рівні закладу впроваджено систему моніторингу навчально-виховного процесу, результати якого є основою для подальшого планування розвитку гімназії.

Прапор україни

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар України

Цікава інформація

Блоги вчителів