Layout

Cpanel

Набір учнів у гімназію на 2018-2019 навчальний рік

         Дубенська гімназія №2 Дубенської міської ради Рівненської області оголошує набір учнів на 2018-2019 навчальний рік у 5-ті та 10-ті класи, за наявності вільних місць – у 6-9-ті, 11-ті класи.
         Навчання здійснюється за профілями: фізико-математичним, історичним, української філології.
         Прийом документів проводиться:
в рамках основного конкурсного приймання
до 5 класу  з 28 травня по 15 червня 2018 року;
до 10 класу –  по 20 червня 2018 року;
в рамках додаткового конкурсного приймання
до 5-11 класів - по 15 серпня 2018 року.

Перелік тем, за якими проводитимуться конкурсні випробування (для випускників 4 класів)

Математика

  1. Додавання і віднімання натуральних чисел:

таблиці віднімання та додавання одноцифрових чисел;

додавання та віднімання багатоцифрових чисел різних видів (письмові обчислення).

  2. Множення та ділення натуральних чисел:

таблиці множення і відповідні таблиці ділення одноцифрових чисел;

множення та ділення багатоцифрових чисел різних видів (письмове обчислення).

  3. Порядок арифметичних  дій.

  4. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомих компонентів дій.

  5. Розв’язання задач:

прості текстові задачі;

складні задачі на знаходження величин;

обчислення периметра і площі прямокутника.

 

Українська мова

1. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

2. Однорідні члени речення.

3. Апостроф після префіксів.

4. Правопис прийменників з іменниками.

5. Написання не з дієсловами.

6. Дієслова на -ся.

Правила конкурсного приймання учнів до Дубенської гімназії №2

        1.Загальні положення 

1.1. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

        2.Організація конкурсу

2.1. Для проведення  конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна  та  предметні комісії.

2.2. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться у  червні.

2.4. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання дітей у серпні.

2.5. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць. При  цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.7. До конкурсної комісії  можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.8. Від конкурсних випробувань звільняються:

-   учні, які закінчили початкову школу з високим та достатнім  рівнем навчальних досягнень;

-   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які навчаються на середньому -  високому рівнях.

2.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери  та учасники III-IY етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від конкурсного   випробування  з відповідного предмета.

      3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування  для учнів, які вступають до 5 класу гімназії, проводяться з навчальних предметів: математика (письмова робота), українська мова (диктант).

3.2. Конкурсне приймання учнів, які вступають до інших класів гімназії (за умови наявності вільних місць), проводиться під час основного і додаткового конкурсного приймання на основі середнього балу табеля або свідоцтва про базову загальну середню освіту (не нижче 7 балів).

3.3. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення.

3.4. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані  подати медичну довідку, на підставі чого їм  надається  право участі в повторних  конкурсних випробуваннях.

3.5. Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

        4.Порядок зарахування

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, особова справа, свідоцтво про базову середню освіту (для випускників 9 класів), медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція складається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.4. Для розгляду апеляції у гімназії  створюється апеляційна комісія.

4.5. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.6. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладах, де вони навчалися до участі в конкурсі, або вступають до іншого загальноосвітнього закладу.

4.7. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів  від їх початку, відраховуються з навчального закладу. 

       На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання. 

Прапор україни

Оголошення

Дубенська гімназія №2 оголошує набір учнів на 2018-2019 навчальний рік.

Актуально

Календар подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Календар України

Цікава інформація

Блоги вчителів